11. ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ορισμός κυμάνσεων και φαινομένων τηλεσύνδεσης, ο υποτροπικός αντικυκλώνας των Αζορών και το Ισλανδικό χαμηλό, η κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΟ), η θετική φάση του ΝΑΟ, η αρνητική φάση του ΝΑΟ, ο δείκτης ΝΑΟ, το φαινόμενο της Νότιας κύμανσης (ENSO), οι κανονικές συνθήκες στην περιοχή της Νότιας Κύμανσης, η μετάβαση προς την εκδήλωση ενός φαινομένου El Nino, οι συνθήκες κατά την εκδήλωση ενός φαινομένου El Nino: θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, πίεση στην επιφάνεια, ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ωκεάνια κυκλοφορία, καιρικά φαινόμενα, ο δείκτης ENSO, το φαινόμενο La Nina, θεωρίες για τα αίτια εκδήλωσης ενός φαινομένου El Nino, επιδράσεις ενός φαινομένου El Nino στον καιρό και το κλίμα διαφόρων περιοχών, επεισόδια El Nino τον τελευταίο αιώνα.

11. Φαινόμενα Τηλεσύνδεσης - ΝΑΟ ? ENSO
11η Ενότητα

1/ Ποια είναι τα δύο μόνιμα συστήματα πίεσης η ταλάντωση των οποίων συνιστά την κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΟ);

2/ Περιγράψτε τι εννοούμε με τους όρους «θετική» και «αρνητική» φάση του ΝΑΟ και πως ακριβώς διαμορφώνεται ο καιρός στη Βόρεια και Νότια (Μεσόγειο) Ευρώπη κατά την εκδήλωση της μιας ή της άλλης φάσης.

3/ Να περιγράψετε τις συνθήκες που επικρατούν στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό (ανατολικό και δυτικό) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου El Nino.

4/ Παρότι ο μηχανισμός ή ο συνδυασμός των μηχανισμών ενεργοποίησης και εκδήλωσης ενός φαινομένου El Nino δεν είναι γνωστός, αναφέρατε τι γνωρίζουμε για τα αίτια του φαινομένου. Ποια είναι η πρώτη ένδειξη της έναρξης ενός επεισοδίου El Nino;