9. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Το γενεσιουργό αίτιο της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας, κυκλωνική και αντικυκλωνική κυκλοφορία, συστήματα χαμηλών (υφέσεις) και υψηλών (αντικυκλώνες) πιέσεων, ορισμός της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας, το μονοκυτταρικό μοντέλο ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το μοντέλο των τριών κυττάρων, το κύτταρο κυκλοφορίας Hadley: η Ενδοτροπική Ζώνη Σύγκλισης (ITCZ), οι Αληγείς άνεμοι, το κύτταρο Ferrel: οι Δυτικοί άνεμοι, οι άνεμοι της ανώτερης ατμόσφαιρας στο κύτταρο Ferrel, το κύτταρο Ferrel ένα ψευδοκύτταρο, οι υφέσεις των μέσων γεωγραφικών πλατών, το πολικό κύτταρο, τα αίτια δημιουργίας των τριών κυττάρων, η γεωγραφική κατανομή των ερήμων του πλανήτη, οι αεροχείμαρροι: υποτροπικός αεροχείμαρρος, πολικός αεροχείμαρρος, γιατί η πραγματική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας διαφοροποιείται από το μοντέλο των τριών κυττάρων, η κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της Γης, η κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω από τον Ελλαδικό χώρο, οι άνεμοι στην περιοχή του Ισημερινού (Doldrums), οι άνεμοι των Horse latitudes, οι άνεμοι των πολικών περιοχών, οι Μουσσώνες.

9. Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας
9η Ενότητα

1/ Για ποιους λόγους το μονοκυτταρικό μοντέλο ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας αποτυγχάνει να αποτυπώσει σωστά την πραγματική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας;

2/ Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά του κυττάρου κυκλοφορίαςHadley

3/ Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά του κυττάρου κυκλοφορίαςFerrel

4/ Εξηγείστε γιατί το κύτταρο Ferrel είναι στην πραγματικότητα ψευδοκύτταρο

5/ Ποια τα αίτια δημιουργίας των τριών κυττάρων;

6/ Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των δύο αεροχειμάρρων υποτροπικού και πολικού.

7/ Γιατί η πραγματική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας διαφοροποιείται από το μοντέλο των τριών κυττάρων;