Οπτικά Δίκτυα Πρόσβασης Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου
?Παρουσίαση γενικών χαρακτηριστικών των οπτικών δικτύων
?Περιγραφή της μεθόδου traffic grooming
?Περιγραφή συστημάτων μεταγωγής οπτικών πακέτων και οπτικών ριπών
?Παρουσίαση των οπτικών δικτύων πρόσβασης