Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH)
?Εισαγωγικά στοιχεία για την τεχνολογία της σύγχρονης ψηφιακής ιεραρχίας
?Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής της σύγχρονης ψηφιακής ιεραρχίας
?Περιγραφή των στρωμάτων σύγχρονης ψηφιακής ιεραρχίας
?Περιγραφή των τεχνολογιών εξέλιξης των δικτύων SONET/SDH