Ασύρματα δίκτυα και πολιτισμός: πολιτισμικές επιδράσεις και προεκτάσεις της κινητής τηλεφωνίας