ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΩΓΗ

Εισάγονται οι βασικές αρχές της ροής θερμότητας στα ρευστά. Αναλύεται η μεταφορά θερμότητας με αγωγή σε μόνιμη κατάσταση εν μέσω θερμικών αντιστάσεων και σε αγωγό.