ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Περιγράφονται και αναλύονται τα φαινόμενα της ασυμπίεστης ροής ρευστών σε αγωγούς και κανάλια και η σχέση ανάμεσα στην επιδερμική τριβή και τη διάτμηση καθώς και ο συντελεστής τριβής.  Ακόμα, παρουσιάζεται η στρωτή ροή των νευτωνικών ρευστών και η κατανομή ταχύτητας στην τυρβώδη ροή. Τέλος, ο υπολογισμός των μείζονων και ελάσσονων απωλειών λόγω επιδερμικής τριβής, εξαρτημάτων κλπ.