ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ

Στη πρώτη διπλή ενότητα, δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί και εισάγονται οι βασικές έννοιες του μαθήματος. Στη συνεχεία παρουσιάζεται η μεθοδολογία της διαστατικής ανάλυσης και εφαρμογές στατικής των ρευστών, όπως τα φαινόμενα υδροστατικής ισορροπίας και της άνωσης, η μέτρηση των μανομέτρων κ.α.