Ενότητα 6 - Προχωρημένα θέματα

Εισαγωγή σε προχωρημένα θέματα παράλληλης επεξεργασίας, όπως:

  • Αρχιτεκτονική και τρόπος προγραμματισμού GPUs με χρήση της CUDA.
  • Eντολές επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων (SIMD).
  • Παράλληλο I/O με χρήση MPI.