Ενότητα 4 - Μνήμη και Απόδοση Εφαρμογών

Ο νόμος του Amdahl.
Κλιμακωσιμότητα εφαρμογών.
Αξιοποίηση ιεραρχίας μνήμης.
Το μοντέλο απόδοσης roofline.