Η αναβίωση του μύθου στη γαλλική δραματουργία του μεσοπολέμου.

Το "φιλολογικό δράμα" του γαλλικού θεάτρου του μεσοπολέμου.

Η αναβίωση του μύθου στη γαλλική δραματουργία του μεσοπολέμου,