Τα κινήματα της θεατρικής πρωτοπορίας.

Μια εισαγωγή στα κινήματα της θεατρικής πρωτοπορίας από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού και μια σύντομη επεξήγηση των όρων μοντερνισμός και πρωτοπορία.

Τα κινήματα της θεατρικής πρωτοπορίας.