Ενότητα 13.

Σκηνική παρουσίαση των μύθων από όλες τις ομάδες.

13. Συντελεστές παράστασης..pdf
Μύθοι.

Άσκηση αυτοσχεδιασμού.