Ενότητα 12.

Δημιουργία σκηνικής παρουσίασης του μύθου.