Ενότητα 11.

Δημιουργία σκηνικής παρουσίασης του μύθου.