Ενότητα 10.

Δημιουργία μιας σκηνικής παρουσίασης του μύθου.