Ενότητα 8.

Η συγκέντρωση και ο έλεγχος του σώματος. Συνεργασία, εμπιστοσύνη, συνειρμός.