Ενότητα 6.

Εξερεύνηση των εκφραστικών δυνατοτήτων του σώματος.