Ενότητα 4.

Εξερεύνηση της κίνησης του σώματος και της επί σκηνής συνεργασίας.

Link 4..pdf
4. Συντελεστές παράστασης..pdf
Η ψαρόκολλα.

Άσκηση αυτοσχεδιασμού.

Παιχνίδι προσανατολισμού.

Άσκηση αυτοσχεδιασμού.