Ενότητα 3.

Συνειδητοποίηση της πλαστικότητας του σώματος.