Ενότητα 2.

Μια πρώτη προσέγγιση του σώματος ως μέσο έκφρασης.