9η Εργαστηριακή άσκηση

Προσδιορισμός pKa ασθενούς οξέος

9η Εργ Ασκ.pdf