Θεωρία γλωσσικής απόκτησης (Chomsky) και ψυχογλωσσολογία

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η γνωσιακή στροφή της επιστήμης αναφορικά με την ανάπτυξη του παιδιού και περιγράφεται η μελέτη της γλώσσας από τον Chomsky. Επίσης, αναφέρεται το πέρασμα στην Αναπτυξιακή Γλωσσολογία καθώς και η σχέση γλωσσικής ανάπτυξης και Ψυχογλωσσολογίας.