Αλφαβητική φάση

Θα γίνει αναφορά στην πρόσκτηση ικανοτήτων γραφής: Αλφαβητική φάση