Ενότητα 5: Εκπαιδευτική Ρομποτική

Το περιβάλλον οπτικού προγραμματιστικού ROBOLAB