Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της συμπεριφοριστικής θεωρίας μάθησης και τα πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η συμπεριφοριστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών συστημάτων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Συμπεριφοριστική θεωρία, Σχολή της συμπεριφοράς, Προγραμματισμένο βιβλίο, Προγραμματισμένη διδασκαλία, Διδακτικός σχεδιασμός, Λογισμικό κλειστού τύπου, Γραμμική οργάνωση της πληροφορίας, Μέθοδος πολλαπλών επιλογών, Κλασική διδασκαλία, Διδασκαλία με τη βοήθεια του Υπολογιστή, Λογισμικό καθοδήγησης και διδασκαλίας, Λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής, Τεστ