Ενότητα 13: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσής & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •   των συστημάτων οπτικοποίησης, των συστημάτων προσομοίωσης και των περιβαλλόντων μοντελοποίησης
    •   και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
  • Η έμφαση δίνεται:
    •  στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 13 - Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσής & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

 Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσής & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.13] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 13.