ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN (ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ)