ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (OPTICAL POWER LIMITING) (Σ. ΚΟΥΡΗΣ)