Λεξικολογία

Ενότητες

13η Ενότητα (Ειδικά λεξιλόγια)

Στόχος της ενότητας είναι οι φοίτητες να είναι σε θέση να διακρίνουν τα ειδικά λεξιλόγια της Νέας Ελληνικής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Να μπορούν να ερμηνεύσουν το μηχανισμό δημιουργίας λεξικών στοιχείων "διπλής" γλώσσας.