Λεξικολογία

Ενότητες

11η Ενότητα (Ειδικός σχηματισμός λέξεων)

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορετικές ειδικές διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται νέες λέξεις.