Λεξικολογία

Ενότητες

8η Ενότητα (Εννοιακές σχέσεις (ομωνυμία, παρωνυμία))

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις εννοιακές σχέσεις της ομωνυμίας και της παρωνυμίας. Να διακρίνουν τις διαφορές της εννοιακής σχέσης της πολυσημίας από την ομωνυμία. Τέλος, να είναι σε θέση να εντοπίζουν ζεύγη παρωνύμων.