Λεξικολογία

Ενότητες

3η Ενότητα (Λέξη - Λέξημα - Λεξικό στοιχείο)

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του "λεξήματος"/"λεξικού στοιχείου" και τις περιπτώσεις πολυλεκτικών σχηματισμών. Επιπλέον, να εντοπίζουν τα διάφορα είδη λεξημάτων ανάλογα με τη μορφή και τη σημασία τους. Τέλος να μπορούν να διακρίνουν τη διαφορετική ταξινόμηση των λέξεων (ανοιχτές - κλειστές τάξεις λέξεων).