6. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ - ΝΕΦΗ - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ

Το νερό στην ατμόσφαιρα, κορεσμένος και ακόρεστος αέρας, εξάτμιση, εξατμισοδιαπνοή, παράγοντες που ρυθμίζουν την εξάτμιση, γεωγραφική κατανομή της εξάτμισης και της εξατμισοδιαπνοής, παράμετροι της ατμοσφαιρικής υγρασίας: τάση υδρατμών, σημείο δρόσου, απόλυτη υγρασία, αναλογία μίγματος, ειδική υγρασία, σχετική υγρασία, υετίσιμο ύδωρ, γεωγραφική διανομή της υγρασίας, συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό νεφών, τύποι νεφών: υψηλά, μεσαία, χαμηλά, κατακόρυφης ανάπτυξης, νέφωση, χωρική κατανομή της νέφωσης, ομίχλη, ομίχλες εξάτμισης: μετωπικές ομίχλες και ομίχλες καπνού, ομίχλες ψύξεως: ομίχλες ακτινοβολίας, ομίχλες μεταφοράς, δρόσος, λευκή δρόσος, συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό δρόσου, πάχνη, Υετός: βροχή, μέτρηση βροχής, τύποι βροχοπτώσεων: βροχές κατακόρυφης μεταφοράς, μετωπικές βροχές, ορογραφικές βροχές, βροχές σύγκλισης, ημερήσια και ετήσια μεταβολή των βροχοπτώσεων, χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων, μηχανισμοί δημιουργίας βροχής, χιόνι (σχηματισμός χιονιού, παγοκρύσταλλοι χιονιού, μέση πλανητική κατανομή χιονοκάλυψης), χαλάζι.

6η Ενότητα

1/ Ορίσατε τις κυριότερες υγρομετρικές παραμέτρους. Περιγράψτε την ημερήσια μεταβολή της ειδικής και σχετικής υγρασίας καθώς και τη γεωγραφική κατανομή τους. Εξηγείστε τις διαφορές.

2/ Αναφέρατε τους διάφορους τύπους νεφών και τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε τύπου.

3/ Αναφέρατε τους διάφορους τύπους ομίχλης και περιγράψτε τον μηχανισμό σχηματισμού της ομίχλης ακτινοβολίας και ομίχλης μεταφοράς.

4/ Να αναφέρετε τους κύριους τύπους των βροχοπτώσεων, περιγράψτε το αίτιο δημιουργίας τους και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

6α. Ατμοσφαιρική Υγρασία - Νέφη - Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα
6β. Ατμοσφαιρική Υγρασία - Νέφη - Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα