2. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

H ατμόσφαιρα της Γης, η εξελικτική πορεία της γήινης ατμόσφαιρας, χημική σύσταση της ατμόσφαιρας, ταξινόμηση της ατμόσφαιρας με βάση τη χημική της σύσταση, ατμοσφαιρική πίεση, κατακόρυφη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης (βαρομετρική εξίσωση), κατακόρυφη διαίρεση της ατμόσφαιρας βάσει της μεταβολής της θερμοκρασίας, κατακόρυφη θερμοβαθμίδα

2. Η ατμόσφαιρα της γης
2η Ενότητα

1/ Να εξάγετε την βαρομετρική εξίσωση η οποία παριστάνει τη μεταβολή της πίεσης με το ύψος. Εξηγείστε την έννοια της κλίμακας ύψους.

2/ Ποια στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας καλούνται ομοιόσφαιρα και ετερόσφαιρα;

3/ Περιγράψτε την κατακόρυφη διαίρεση της ατμόσφαιρας βάσει της μεταβολής της θερμοκρασίας με το ύψος.

4/ Περιγράψτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της Τροπόσφαιρας και της Στρατόσφαιρας.