1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Μετεωρολογίας, Αντικείμενο της Μετεωρολογίας, Κλάδοι της Μετεωρολογίας, Αντικείμενο της Κλιματολογίας, Κλάδοι της Κλιματολογίας, Μετεωρολογικές παράμετροι, Κλιματολογικές παράμετροι, ορισμός του καιρού και του κλίματος, παράγοντες που διαμορφώνουν τον καιρό και το κλίμα ενός τόπου, χωρικές και χρονικές κλίμακες της Μετεωρολογίας και της Κλιματολογίας, γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος)

1. Εισαγωγή
1η Ενότητα

1/ Δώστε τον ορισμό των εννοιών του καιρού και του κλίματος. Ποιες είναι οι κυριότερες μετεωρολογικές παράμετροι που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή τους;

2/ Να αναφέρετε τους παράγοντες που διαμορφώνουν και καθορίζουν τον καιρό και το κλίμα ενός τόπου

3/ Ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις αφορούν περισσότερο κλιματολογικές παρά μετεωρολογικές μελέτες ή παρατηρήσεις;

α) τα καλοκαίρια εδώ είναι θερμά και ψυχρά

β) αυτή τη στιγμή παρατηρείται πλήρη νεφοκάλυψη με νέφη cumulus

γ) η ελάχιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε τον περασμένο χειμώνα ήταν -9oC

δ) η θερμοκρασία του αέρα έξω είναι 25oC

ε) στο Αγρίνιο, ο Δεκέμβριος είναι ο υγρότερος μήνας

στ) η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στο Αγρίνιο ήταν 44oC στις 20 Ιουλίου 1963

ζ) η βροχή πέφτει με ρυθμό 2 mm ανά ώρα

η) η μέση θερμοκρασία του Ιανουαρίου στο Αγρίνιο είναι 8.3oC

θ) οι χειμώνες εδώ είναι ψυχροί και υγροί

ι) Ο άνεμος πνέει με ταχύτητα 5 Km/h

κ) Η επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου είναι Δυτική-Βορειοδυτική (ΔΒΔ)