Θεματική Ενότητα 5: Αξιοποίηση της Ιεραρχίας της Μνήμης

Η συγκεκριμένη ενότητα αναλύει την οργάνωση της μνήμης και έχει ως στόχο την κατανόηση της λειτουργία και της ιεραρχίας της. Παρουσιάζει την επίδραση της οργάνωσης της μνήμης στη λειτουργία του συστήματος  και περιγράφει τις παραμέτρους της μνήμης που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του υπολογιστικού συστήματος.

Ενότητα 5 - Αξιοποίηση της Ιεραρχίας της Μνήμης