Θεματική Ενότητα 4: Ο Επεξεργαστής

Η συγκεκριμένη ενότητα ασχολείται με την κατανόηση της εσωτερικής δομής του επεξεργαστή MIPS και των στοιχείων που επηρεάζουν την απόδοσή του. Αναλύει τον τρόπο εφαρμογής της διοχέτευση και περιγράφει τις μεθόδους αντιμετώπισης των κινδύνων που απορρέουν από αυτή.

Ενότητα 4 - Ο Επεξεργαστής