Θεματική Ενότητα 2: Η Γλώσσα του Υπολογιστή

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης ρουτινών σε συμβολική γλώσσα του MIPS, η μετάφραση ρουτινών από γλώσσα C στη συμβολική γλώσσα και το αντίθετο. Επίσης, περιλαμβάνει την εκτίμηση της απόδοσης κατά την εκτέλεση των εντολών.

Ενότητα 2 - Η Γλώσσα του Υπολογιστή