Εργαστηριακή Άσκηση 1

Στην πρώτη εργαστηριακή άσκηση γίνεται εισαγωγή στο εργαλείο σχεδιασμού Microwind και πραγματοποιείται σε αυτό ο σχεδιασμός και η προσομοίωση βασικών κυκλωμάτων τεχνολογίας CMOS.

Εργαστηριακή Άσκηση 1