Θέματα Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης σε ATM Δίκτυα
?Εισαγωγικά στοιχεία για τη μοντελοποίηση κόμβου ΑΤΜ
?Περιγραφή των διαδικασιών μοντελοποίησης της διαδικασίας αφίξεων κλήσεων φωνής και εικόνας
?Παρουσίαση της διαδικασίας στατιστικής πολύπλεξης στο επίπεδο των πακέτων ΑΤΜ
?Περιγραφή της αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού απωλειών σε πολυπλέκτες ΑΤΜ αλλά και σε δίκτυα ΑΤΜ