Υλοποίηση Διαδραστικού Πολιτιστικού Χάρτη

Διεπαφή χρήστη, Σενάριο χρήσης, Σύστημα διαχειριστή, Αρχιτεκτονική εφαρμογής