Ασύρματα δίκτυα και πολιτισμός: πολιτισμικές επιδράσεις και προεκτάσεις της κινητής τηλεφωνίας

Ασύρματα δίκτυα και πολιτισμός: πολιτισμικές επιδράσεις και προεκτάσεις της κινητής τηλεφωνίας