Ανάθεση συχνοτήτων και έλεγχος αποδοχής κλήσεων σε ασύρματα κυψελικά δίκτυα

Αλγόριθμοι ανάθεσης συχνοτήτων και ελέγχου αποδοχής κλήσεων σε ασύρματα κυψελικά δίκτυα