Ανάθεση συχνοτήτων και έλεγχος αποδοχής κλήσεων σε ασύρματα κυψελικά δίκτυα