Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων: εντοπισμός εισβολής

Βασικές Έννοιες. Μηχανισμοί προστασίας. Συστήματα εντοπισμού εισβολής. Αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού. Αντιμετώπιση επιθέσεων υπερχείλισης απομονωτή στοίβας.