ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές εξισώσεις της ροής των ρευστών: ισοζύγιο μάζας, διαφορικό και μακροσκοπικό ισοζύγιο ορμής, ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας. Επιπλέον, εισάγονται οι διορθώσεις της εξίσωσης Bernoulli για τις επιδράσεις στερεών οριακών επιφανειών, την κινητική ενέργεια του ρεύματος και την τριβή.