Ενότητα 1 - Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας
  1. Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία και τους υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων (HPC).
    Παρουσίαση των βασικών κατηγοριών παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων και προγραμματιστικών μοντέλων. Ο νόμος του Moore. Παρουσίαση σύγχρονων τάσεων και εφαρμογών.
  2. Κατανόηση των διαφορετικών παράλληλων αρχιτεκτονικών με βάση την ταξινόμηση κατά Flynn και την αρχιτεκτονική μνήμης.