Ενότητα 4 - Μνήμη και Απόδοση Εφαρμογών
  • Ο νόμος του Amdahl.
  • Κλιμακωσιμότητα εφαρμογών.
  • Αξιοποίηση ιεραρχίας μνήμης.
  • Το μοντέλο απόδοσης roofline.