7.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ανάλυση χρηστών


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιοί από τους παρακάτω αποτελούν δευτερεύοντες χρήστες ενός συστήματος αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων λεωφορείων που πρόκειται να εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθμό της πόλης;

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τυπικά, κατά την ανάλυση των χρηστών ενός διαδραστικού συστήματος διακρίνονται οι εξής κατηγορίες χρηστών:

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιοί από τους παρακάτω αποτελούν τριτεύοντες χρήστες ενός συστήματος αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων λεωφορείων που πρόκειται να εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθμό της πόλης;