ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ENE.2170)

Έγγραφα

Τύπος ΚάτωAρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
Ενδεικτική λίστα φορέων ΠΑ 227.5 KB13/12/16
ΚΗΔΑΛΙΩΝ - Τι είναι... 13.06 KB10/1/19
Έντυπο 4 - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΗΔΑΛΙΩΝ).docx 48.99 KB31/5/19
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΚΗΔΑΛΙΩΝ).docx 32.19 KB31/5/19
Έντυπο 6 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επιβλέποντα καθηγητή.docx 57.62 KB6/9/18
Έντυπο 7 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου.docx 130.79 KB6/9/18
Έντυπο 12 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου ΠΑ.docx 63.2 KB6/9/18
Έντυπο 13 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης ΠΑ.docx 67.97 KB6/9/18
Έντυπο 5 - Στοιχεία φορέα απασχόλησης (για ΙΚΑ).docx 13.42 KB1/11/17
Έντυπο 15 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Βεβαίωση για φοιτητή από φορέα.docx 64.23 KB6/9/18
Έντυπο 17 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Εντολή πληρωμής.docx 43.02 KB6/9/18
Έντυπο 19 (ΚΗΔΑΛΙΩΝ) - Πινάκιο αμοιβής.docx 38.8 KB6/9/18
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2019-20-Τμήμα ΜΗΧΠΕΡ.docx 91.09 KB6/11/19
Έντυπο 1 - Αίτηση συμμετοχής φοιτητή (2019-20).docx 96.54 KB6/11/19
Έντυπο 2 - Καταχώρηση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.docx 145.07 KB17/1/19
Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2020).docx 110.17 KB3/12/19
Έντυπο 6 - Δελτίο αξιολόγησης φοιτητή από τον ΑΕ.docx 109.11 KB2/4/19
Έντυπο 7 - Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου.docx 167.65 KB2/4/19
Έντυπο 13 - Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης.docx 119.3 KB2/4/19
Έντυπο 12 - Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή.docx 114.55 KB2/4/19
Έντυπο 19 - Πινάκιο αμοιβής φοιτητή.docx 69.96 KB2/4/19
Έντυπο 18 - Απόδειξη είσπραξης.docx 12.27 KB2/4/19
Έντυπο 15 - Βεβαίωση για φοιτητή από φορέα.docx 104.12 KB2/4/19
Έντυπο 17 - Εντολή πληρωμής.docx 75.53 KB2/4/19
Έντυπο 16 - Υπεύθυνη δήλωση ΠΑ.docx 24.95 KB2/4/19
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (2019) ΝΕΟ.docx 39.86 KB2/4/19
Εγγραφή φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ).pdf 549.35 KB4/5/20
Έντυπο 2 - ΑΤΛΑΣ (2020).pdf 210.71 KB4/5/20
Έντυπο 3 - Στοιχεία δικαιούχου 2020.pdf 498.43 KB4/5/20
Έντυπο 4 - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020.pdf 148.47 KB4/5/20
Οδηγίες για Εγγραφή φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.pdf 549.53 KB2/4/19
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μάρτιος 2016) 106.36 KB18/3/17